Building Better Days

„Kaip šiandien sekėsi?“– dažniausias tarp žmonių visame pasaulyje vienas kitam užduodamų klausimų. 

Mums visiems svarbu, ką nuveikėme ir kaip jautėmės.

Būna gerų dienų ir įprastų, iššūkių pilnų dienų ir įsimintinų. Jums – architektui, projektuotojui, inžinieriui, technikui arba statybininkui – ir visiems kitiems, kurie dienas turi praleisti pastatuose, prie kurių projektavimo arba statybos prisidėjote.

Tad palinkėkime daugiau gerų dienų – ir kartu pasistenkime jas padaryti geresnes.